Декларация за поверителност

Поверителността на вашата лична информация е особено важна за нас, затова ние, АГРО СПЕЙС ТЕХ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, България, ул. Хубавка №5, изготвихме тази декларация за поверителност. Чрез нея бихме искали да ви информираме как събираме, обработваме и защитаваме вашите лични данни, както и за правата, с които разполагате във връзка с поверителността на тези данни.

Настоящата декларация се отнася за данните, които събираме, когато осъществявате достъп и се регистрирате на нашите сайтове, използвате нашите дигитални продукти и услуги, разговаряте с наши служители или когато си взаимодействате с нас по друг начин. Тя е изградена в пълно съответствие със Закона За Защита На Личните Данните 2018 (Закон), който съответно включва изискванията, заложени в Общия Регламент За Защита На Данните На ЕС (GDPR).
Законът изисква от нас да ви информираме за вашите права и нашите задължения във връзка с обработването и контрола на личните ви данни, затова молим да се запознаете с настоящата декларация в детайли.
С изключение на посоченото по-долу, ние не споделяме, не продаваме и не предоставяме на трети страни данните, които сте ни предоставили.

1. Данни, които обработваме

За да ви предоставяме нашите продукти и услуги, ние може да събираме, използваме, съхраняваме и споделяме различни видове лични данни за вас.
Обособили сме ги в групи, както следва:

Данни за вашата самоличност – включва данни като име, фамилия, дата на раждане и други идентификатори, които може да сте ни предоставили по всяко време.
Данни за връзка – включва данни като адрес за фактуриране, имейл адрес, телефонни номера и всяка друга информация, която сте ни предоставили за целите на комуникацията.
Данни за транзакции – включва подробности за плащанията или комуникациите към и от вас и информация за продуктите и услугите, които сте закупили от нас.
Технически данни – включва интернет адреса на устройството ви (IP), типа и версията на браузъра, настройката и местоположението на часовата зона, видовете и версиите на приставките на браузъра, операционната система и платформата и други технически детайли относно устройствата, с които достъпвате нашите сайтове.
Потребителски профил – включва информация като потребителско име и парола.
Маркетингови данни – включва вашите предпочитания при получаване на маркетинг комуникация от нас.

Също така събираме, използваме и споделяме агрегирани данни, като например статистически или демографски данни. Агрегираните данни могат да бъдат извлечени от вашите лични данни, но не се считат за лични данни по смисъла на закона, тъй като не разкриват пряко или косвено вашата самоличност. Например, възможно е да обобщим данни ви за достъп и употреба на нашите сайтове, за да изчислим процента на потребителите, осъществяващи достъп до конкретна функция на уебсайта.
В някои случаи, комбинацията на агрегирани данни може да подпомогне идентифицирането на индивида. В такива случаи, ние третираме комбинираните агрегирани данни като лични и ги обработваме в съответствие с тази декларация за поверителност.

2. Специални категории данни 

Ние не събираме каквито и да е специални категории лични данни за Вас.
Специални („чувствителни”) лични данни са данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. В тази категория влизат и данни за наказателни присъди и престъпления.

3. Данни, необходими за предоставянето на продукти и услуги

Когато е необходимо да съберем лични данни по закон или съгласно условията на договор, който имаме с вас и вие не предоставите тези данни при поискване, е възможно да не успеем да изпълним договора, който сме сключили или се опитваме да сключим с вас (например договор за предоставяне на продукти или услуги). В този случай, няма да имаме валидно законово основание за предоставянето на продукти и услуги, което може да доведе до прекратяване на съответната бизнес инициатива от наша страна.
В случай че идентифицираме подобна ситуация, ние се ангажираме да ви уведомим своевременно.

4. Правни основания за обработване на вашите лични данни

Ние получаваме вашите лични данни от вас и в последствие ги обработваме само в необходимия обхват и за постигането на определена цел.
Законът изисква от нас да идентифицираме целите за обработване на лични данни и да предоставим съответното правно основания за обработване.
Ако основанието, на което обработваме вашите лични данни, вече не е приложимо, ние незабавно ще прекратим обработването на данните.
При промяна на основанието за обработване и според изискванията на закона, ние ще ви уведомим за промяната и за всяка ново идентифицирано основание, което би ни позволило да продължим да обработваме вашите лични данни.

5. Данни, които обработваме, защото имаме договор с вас 

Когато създавате профил на нашите сайтове, купувате продукт или услуга от нас или по друг начин се съгласявате с общите ни условия, вие сключвате договор с нас.
За да изпълним задълженията си по този договор, ние трябва да обработим информацията, която ни давате. Част от тази информация може да съдържа лични данни.
Личните данни, събрани във връзка със сключването на договор или изпълнение на задължение по договор, може да използваме, за да:

 • верифицираме вашата идентичност за целите на сигурността;
 • продадем поисканите от вас продукти;
 • да ви предоставим услугите си;
 • да ви укажем техническо съдействие, както и да ви предоставим предложения и съвети за продукти, услуги и как да се възползвате максимално от тях.

В този случай, правното основание за обработването на вашите данни е изпълнението на договор между нас. Това важи и когато сте поискали да използваме данни ви за сключването на договор. Ние ще продължим да обработваме тези данни, докато договорът между нас не приключи или не бъде прекратен от която и да е от страните съгласно условията на договора.

6. Данни, които обработваме с вашето съгласие

В определени случаи, когато няма договорни отношения между нас и вас – например, когато разглеждате нашия уебсайт или изпратите запитване към нас за повече информация относно продукт или услуга – вие давате съгласието си да обработваме предоставените от вас данни, които може да съдържат и лични данни.
Винаги, когато е възможно, се стремим да получим вашето изрично съгласие за обработването на тези данни –  например, като ви молим да приемете нашата употреба на “бисквитки”.
Когато ни предоставите съгласието си, ние продължаваме да обработваме данните ви на това основание, докато не оттеглите вашето съгласие или докато може основателно да се предположи, че вашето съгласие повече не съществува.
Даденото съгласие можете да оттеглите по всяко време като ни информирате на имейл адрес support@travelmix.bg

7. Данни, които обработваме за целите на законните интереси

Можем да обработим информация въз основа на наличието на легитимен интерес за вас или за нас.
Когато обработваме данните ви на тази основа, ние го правим след като внимателно преценим:

 • дали същата цел може да бъде постигната чрез други средства;
 • дали обработката (или не) може да ви навреди;
 • дали ще очаквате от нас да обработим вашите данни и дали смятате, че обработването е основателно.

Например, може да обработваме вашите данни на тази база за целите на:

 • водене на архиви за правилното и необходимото администриране на нашия бизнес;
 • защита и утвърждаване на законните права на която и да е от страните;
 • застраховане и получаване на професионални съвети, които се изискват за управление на бизнес риска;
 • защита на вашите интереси, където вярваме, че имаме задължение да го направим.
8. Данни, които обработваме, защото имаме законово задължение

Понякога трябва да обработваме информацията ви, за да спазим законови изисквания.
Например, може да ни се наложи да предоставим информация на съдебните органи, ако те поискат това или ако имат подходящо разрешение.

9. Срокове за съхранение

Освен ако в настоящата декларация за поверителност не е посочено друго, съхраняваме вашите лични данни само толкова, колкото се изисква от закона или за:
да ви предоставим услугите, които сте поискали.

 • да спазим установените закони, включително за периода, изискван от данъчни органи;
 • във връзка с възможен иск или защита в съда.
10. Права на субекта на данни

Законът за защита на личните данни и GDPR ви дават следните права:

 • Да поискате достъп до вашите лични данни
 • Да поискате коригиране на вашите лични данни
 • Да поискате изтриване на вашите лични данни
 • Да възразите срещу обработването на вашите лични данни
 • Да поискате ограничаване на обработването на вашите лични данни
 • Да поискате прехвърляне (преносимост) на вашите лични данни
 • Право на оттегляне на съгласие

Ако искате да упражните някои от правата, изброени по-горе може да го направите чрез изпращене на имейл към support@travelmix.bg.
За достъп до личните ви данни (или за упражняване на някое от другите права) такса не се изисква. Въпреки това, имаме право да наложим разумна такса или да откажем да изпълним искането ви, ако то е явно неоснователно, повтарящо се или прекомерно.
В определни случаи, за да изпълним конкретно искане, свързано с упражняването на права ви, е възможно да поискаме от вас конкретна информация, за да ни помогнете да потвърдим самоличността ви и да гарантираме вашите права. Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните данни не се разкриват на неоторизирани лица.

Срок за отговор
Ние се опитваме да отговаряме на всички правомерни искания в рамките на един месец. Понякога е възможно отговорът да отнеме повече от месец, ако искането е особено сложно или ако сте направили няколко паралелни искания. В този случай ние ще ви уведомим и ще ви държим в течение на процеса.

11. Комуникация с нас

Когато се свържете с нас, независимо дали по телефона, чрез нашия уебсайт или по електронната поща, ние събираме данните, които сте ни предоставили, за да ви отговорим с необходимата информация.
Записваме подаденото искане от ваша страна, както и нашия отговор, за да подобрим ефективността на предлаганите продукти и услуги.

12. Бисквитки

Повече информация относно употребата на „Бисквитки“, можете да намерите в нашето „Съобщение за бисквитки“.

13. Сигурност

Наш ангажимент е да се грижим за сигурността на събраните от вас лични данни. Предприели сме необходимите технически и организационни мерки, съобразени с нивото на риск, за да защитаваме вашата информация от загуба, кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна и унищожаване.

14. Подаване на оплакване

Ако не сте доволни от нашата политика за поверителност или ако искате да направите оплакване, можете да се обърнете към нас на имейл support@travelmix.bg.
Ще обърнем внимание на всичките изложени забележки и ще се опитаме да разрешим оплакването в максимално кратки срокове и в посредничество с вас.
Ако по някакъв начин сте недоволни от начините, по които обработваме вашите лични данни, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган – Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Данни за контакт:

Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

15. Преглед на декларацията за поверителност

Запазваме правото си периодично да изменяме настоящата политика за поверителност, като публикуваме актуализирана версия на нашия сайт. Съветваме ви редовно да преглеждате настоящата страница, за да бъдете информирани относно всички промени и за да сте сигурни, че сте съгласни с тях. Ако измененията на настоящата политика за поверителност са съществени, ние или ще ви уведомим по имейл, или ще публикуваме известие, което ще бъде видимо за вас, когато влезете в нашия уебсайт.
Ако имате въпроси относно нашата политика за поверителност, можете да се обърнете към нас на имейл info@agrosmart.tech