Устойчивост, дигитализация и развитие в земеделието Мисия

Устойчиво земеделие и опазването на почвеното плодородие са сред основните предизвикателства на нашето време. Една от основната ни цели е да внедрим съвременни технологии в земеделието и да стартираме процеси по модернизацията му – да го направим устойчиво и конкурентоспособно. От друга страна се стремим да осигурим достъп до нови дигитални технологии на по-голям брой земеделски производители, чрез които да спестим от времето и производствените им ресурси, да намалим загубите, да увеличим добивите, а от там – и приходите им. Постигаме това чрез използване на сателитно наблюдение на земеделски площи и предоставяне на ново поколение лесни и интуитивни дигитални инструменти.

Какви предимства можем да предоставим на клиентите?

Чрез използване на иновативна платформа за дистанционен, дигитален мониторинг на земеделски земи, изцяло базиран на висококачествени изображения от различни сателити, ние предоставяме на свойте клиенти 14 дневна прогноза, очаквана (акумулирана) влажност, следим азота в почвата, изготвяме карти за презизно торене и много др.

Ние предоставяме цялата необходима информация за взимане на правилните решения!

Основни функции

Чрез задълбочен анализ на сателитните данни помагаме на фермерите да управляват успешно едновременно множество земеделски площи, да намалят разходите си и да вземат правилни решения в точния момент – концепция залегнала в глобалната стратегия 4R (Right Source, Right Rate, Right Time, Right Place).

 

  • Карти за развитието и състоянието на растенията
  • Полеви оценки, базирани на NDVI
  • Оценка на климатичния риск
  • Карти на валежите
  • Динамични известия при промени
  • Мобилни приложения за скаутинг
  • Организатор за планиране на задачи

Услуги Услуги

Комплексните ни услуги позволяват на фермите да развиват устойчиво земеделие, като от една страна спестяват производствени разходи и повишават добивите си, а от друга – поддържат почвеното плодородие и запазват почвата в добро екологично състояние за бъдещите поколения.

Постоянно наблюдение

Чрез сателитни данни е по-лесно да наблюдавате състоянието на всяко поле и да планирате подходящите агротехнически мероприятия от подготовката на полето до прибиране на реколтата. На база настъпилите в реално време изменения в дигиталните карти можете лесно да локализирате проблемни зони и да вземете своевременни решения, а наблюдението на вариациите в растежа на растенията позволява да планирате променливи торови норми, семена и напояване в различни зони.

Исторически данни

В комбинация с актуалните карти от текущия сезон, предоставяме и исторически карти на посевите от предходни години за всяко поле. По този начин можете да проследите промените в растежа на културите от 2016 г. насам, метеорологични данни и индекси, получени от тях (кумулативни валежи и др.).

Прогноза за времето

Текущи прецизни метеорологични данни и бъдещи прогнози, базирани на сателити, радари, метеорологични станции и анализ чрез изкуствен интелект (AI).

Следене на влажността

Следенето на влажността на полето помага на потребителите да оптимизират използването на вода, както и да се направят оценка на загубите на реколта, причинени от суша, например.

Съдействие за взимане на почвени проби и анализ на резултатите

Нашето приложение помага на потребителите да планират точките на пробовземане, а получените данни от почвените анализи могат да се анализират и да се предоставят напътствия за торене спрямо изискванията на отглежданата култура.

Консултации

Винаги сме готови да помогнем на нашите потребители с интерпретация на получени данни и препоръки за оптимизиране на разходите и подобряване на получените добиви.

Често задавани въпроси

Сателитното наблюдение се съчетава добре с други инструменти за наблюдение като дронове или наземни системи за мониторинг. Предимствата на сателитното наблюдение са достъпност и бързо установяване на цялостен мониторинг на фермата.

Сателитните снимки се правят на всеки четири дни. Основен фактор за качеството на снимките е облачността.

Неподходящата или неправилна употреба на агрохимикали може да повлияе на добива и качеството на реколтата и на екологичната цялост. Ние изграждаме и предоставяме сегментирани карти за торене според необходимостта и жизнения цикъл на посева.

Връзка с нас Контакти

Имате въпроси? Моля, използвайте формата за контакт, за да изпратите запитванията си. Ще се радваме да отговорим на тях своевременно.

  • emailinfo@agrosmart.tech